குறிச்சொற்கள் கொற்றவை நாவல்

குறிச்சொல்: கொற்றவை நாவல்

இளங்கோவடிகள்தான் ஐயப்பன்: கொற்றவையில் ஜெயமோகன்:மரபின் மைந்தன் முத்தையா

இளங்கோவடிகள்தான் ஐயப்பன்: கொற்றவையில் ஜெயமோகன் கடந்த ஆண்டிலிருந்தே ஜெயமோகனின் 'கொற்றவை' உருவாக்கம் குறித்து எழுத்துவட்டம் பேசத் தொடங்கிவிட்டது. இந்த ஆண்டின் புத்தகக் கண்காட்சியில் பரபரப்பாக விற்பனையான புத்தகங்களில் 'கொற்றவை'யும் ஒன்று.தனித்தமிழில் எழுதப்பட்டுள்ள கொற்றவை, 'புதுக்காப்பியம்'...

கொற்றவை – ஒரு பச்சோந்திப் பார்வை- ராமபிரசாத்

ஒரு சம்பவம், அல்லது தருணத்திற்கும் முழு ரூபம் கிடையாது. - இதுவே என் புரிதல் ஜெயமோகன் எழுதியுள்ள கொற்றவை மீது.ஒவ்வொரு வர்ணனையும், ஒவ்வொரு பேச்சும், ஒவ்வொரு விவரமும், முதற்பார்வைக்கு எவ்வளவு அனாவசியமாகத் தோன்றினாலும்,...

கொற்றவை, கோசாம்பி மற்றும் திரு.ஜெயமோகன் – அரவிந்தன் நீலகண்டன்

பேராசிரியர் அ.கா.பெருமாளின் 'தெய்வங்கள் முளைக்கும் நிலம் ' நூலின் முகப்பில் 'நகர் நடுவே நடுக்காடு ' எனும் கட்டுரையை எழுத்தாளர் திரு.ஜெயமோகன் எழுதியுள்ளார். இது திண்ணையிலும் வெளிவந்தது. இக்கட்டுரையில் ஜெயமோகன் பேராசிரியர்.கோசாம்பியின் 'மக்களிடையே...