குறிச்சொற்கள் கொடைக்கானல்- பழனி வழி

குறிச்சொல்: கொடைக்கானல்- பழனி வழி

கொடைக்கானல்- பழனி வழி

நான் ஒரு ஊர்சுற்றி. அருவி, மலை, காடுகளில் மட்டும் சுற்ற விரும்புகின்றவன். வலக்காலில் ஏற்பட்ட நரம்புக் கோளாறினால் ஊர் சுற்றுவதை நிறுத்தி 2 வருடங்களுக்கு மேல் ஆகி விட்டன. இருந்தும் கீழே உள்ள...