முகப்பு குறிச்சொற்கள் கொடுங்கல்லூர் குஞ்சுகுட்டன் தம்புரான்

குறிச்சொல்: கொடுங்கல்லூர் குஞ்சுகுட்டன் தம்புரான்