முகப்பு குறிச்சொற்கள் கொடிக்கால் அப்துல்லா

குறிச்சொல்: கொடிக்கால் அப்துல்லா