குறிச்சொற்கள் கொடிக்கால் அப்துல்லா – உரை

குறிச்சொல்: கொடிக்கால் அப்துல்லா – உரை

கொடிக்கால் அப்துல்லா – என் உரை

  குமரிமாவட்ட உருவாக்கத்தில் பங்குகொண்ட தலைவர்களில் ஒருவரும், தொழிற்சங்க முன்னோடியுமான  கொடிக்கால் ஷேக் அப்துல்லா அவர்களைப்பற்றி எழுதப்பட்ட ‘கொடிக்கால் ஷேக் அப்துல்லா படைப்பாளிகளின் பார்வையில்’ என்னும் நூல் நாளை நாகர்கோயிலில் வெளியாகிறது நாள் 17 -4-2016 நேரம்...