குறிச்சொற்கள் கையும் தொழிலும்

குறிச்சொல்: கையும் தொழிலும்

கையும்தொழிலும்-கடிதங்கள்

மும்பை சென்ற புதிதில், கார வகைகளை பேக் செய்யும் இயந்திரங்கள் கண்டு வியந்தேன். பாரம்பரிய உணவு வகைகளை உருவாக்கி விற்கும் நிறுவனம் என்றாலும், அதைப் பேக் செய்ய இருந்த இயந்திரங்கள் நவீனமாக இருந்தன. ஐந்து வருடங்களில்...