குறிச்சொற்கள் கைமுக்கு [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: கைமுக்கு [சிறுகதை]

லக்ஷ்மியும் பார்வதியும்,கைமுக்கு- கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ, லக்ஷ்மியும் பார்வதியும் கதையின் சிறப்பு என்ன என்று பேசிக்கொண்டிருந்தோம். வரலாற்றின் அடியில் இருக்கும் பெண்களின் வரலாற்றைச் சொல்கிறது, பேசப்படாத கதைகளின் வாய்ப்புகளைச் சொல்கிறது. ஆனால் அதையெல்லாம் விட முக்கியமனாது வரலாற்றை மயக்கமில்லாமல்...

பிடி, கைமுக்கு -கடிதங்கள்

கைமுக்கு அன்புள்ள ஜெ, கைமுக்கு படிக்கும் வரை ஔசேப்பச்சன் ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரம் என்றுதான் நினைத்திருந்தேன். ஆனால் கைமுக்கு படிக்கும்போது அப்படி அல்ல என்று தோன்றியது. ஒரு போலீஸ்காரர் சொல்லக்கூடிய நுட்பங்கள் கதையில் நிறைந்திருக்கின்றன....

கைமுக்கு -கடிதங்கள்

கைமுக்கு அன்புள்ள ஜெ.. கைமுக்கு சிறுகதையின் ஒரு வரி வெகு நேரம் என் மனதில்ஒலித்துக் கொண்டு இருந்தது அது இந்த வரிதான் “ஒரு அழுக்கில்லாத சட்டை இருந்திருந்தால் அவரிடம் (சுந்தர மசாமி)பேசியிருப்பேன். பேசியிருந்தால் இன்னொரு திசைக்கு...

கைமுக்கு, முதல் ஆறு- கடிதங்கள்

  கைமுக்கு அன்புள்ள ஜெ கைமுக்கு என்பதற்குச் சமானமான ஒரு வார்த்தை நமக்கு உண்டா என்று யோசித்துப் பார்த்தேன். அப்போதுதான் அக்னிப்பிரவேசம் என்ற வார்த்தை தோன்றியது.அதேபோன்ற ஒன்று நமக்கு நடந்தது உண்டா? ஒரு நண்பரிடம் அதைப்பற்றிப்...

ஆழி, கைமுக்கு- கடிதங்கள்

கைமுக்கு அன்புள்ள ஜெ கைமுக்கு சிறுகதையை வாசித்தேன். சிறுகதை என்ற இலக்கணத்தை எளிதாகக் கடந்து செல்கிறது. ஆனால் பக்க அளவில் இதைவிட நீளமான சிக்கலான அமெரிக்கக் கதைகளையும் நான் படித்திருக்கிறேன். கைமுக்கு கதை அதன்...

கைமுக்கு, ஆழி- கடிதங்கள்

கைமுக்கு அன்புள்ள ஜெ, கைமுக்கு கதையை வாசிக்கும்போது இந்த கதைவரிசையில் உள்ள கலவையான தன்மையை நினைத்துக்கொண்டேன். ஒருவகை கதைகள் மிகமிக ஒருமையான வடிவில், மையம் மிக நுட்பமான உணர்த்தும்வகையில் உள்ளன. உதாரணமான கதை ‘கலைவதும்...

கைமுக்கு- கடிதங்கள்

கைமுக்கு கைமுக்கு சடங்கை குறித்து எனக்கு தெரிந்தவை : அ) திருமணமான நம்பூதிரி பெண்ணுடன் கள்ள தொடர்பு வைத்திருப்பதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட நம்பூதிரி ஆணுக்கு தான் கைமுக்கு .ஸ்மார்த்த விசாரணையில் தன் மேல் வைக்கப்பட்ட...

கைமுக்கு [சிறுகதை]

குமரகம் அஸ்வதி கிளப்பில் அத்தனைபேரும் வந்தபிறகுதான் ஔசேப்பச்சன் வந்தான். வழக்கமாக அவன் முதலிலேயே வந்து அமர்ந்து அத்தனை குடிப்பொருட்களையும் எடுத்து பரப்பி வைத்துக்கொண்டு பொறுமையிழந்து அமர்ந்து வருபவர் ஒவ்வொருவரையாக கெட்டவார்த்தை சொல்வான். பொதுவாக...