குறிச்சொற்கள் கைமருத்துவம்

குறிச்சொல்: கைமருத்துவம்

”இம்பிடு சுக்கு எடுத்து நசுக்கி….”

  குமரிமாவட்டம் பொதுவாக மற்ற இடங்களை விட பசுமையானது. செடிகளின் வகைகள் ஏராளம். ஆகவே இங்கே ஆயுர்வேதமும் சித்த மருத்துவமும் வர்ம மருத்துவமும் வெட்டு மருத்துவமும் போட்டிபோட்டு வளர்ந்ததைப் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. ஊருக்கு ஊர்...