குறிச்சொற்கள் கேளுசரண் மகாபாத்ரா.

குறிச்சொல்: கேளுசரண் மகாபாத்ரா.