குறிச்சொற்கள் கெ.பி.ஆர். கோபாலன்

குறிச்சொல்: கெ.பி.ஆர். கோபாலன்

கனல்:கடிதங்கள்

அன்பு ஜெ சார். கேபிஆர் சாருக்கு ஒரு செவ்வணக்கம். எங்கேயொ படித்தது- இருபது வயதில் கம்யுனிஸ்டாகாதவனும், முப்பது வயதில் அதைக்கை கழுவாதவனும் அவனிடம் ஏதோ தப்பு என்று. பெரும்பாலோர் இப்படித்தான் என்று நினைக்கிறேன்....