முகப்பு குறிச்சொற்கள் “கெரகம்!”

குறிச்சொல்: “கெரகம்!”