குறிச்சொற்கள் கென் வில்பர்

குறிச்சொல்: கென் வில்பர்

சீனு- இருகடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், எழுதுதல் என்பது தன் மனம் செல்லும் வழியே பிரிந்து போனபடி போய்க்கொண்டு இருக்காமல் அதே சமயம் மனதின் போக்குகளில் அது தன்னை தொட்டு கொண்டதை மிக எளிதாக சொன்னபடி போகிறது கடலூர்...

கென் வில்பர், ரமணர், முழுமையறிவு : ஓரு உரையாடல்

அன்புள்ள அர்விந்த் கென் வில்பர் பற்றிய உங்கள் புதுக்கட்டுரை சிறப்பாக உள்ளது- தெளிவாக. இப்போதைய உங்கள் ஆர்வம் கென்வில்பரில் படிந்துள்ளமையால் அதை நீங்கள் கடந்து வரும்போது என்ன நிகழும் என இப்போது நான் பேச விரும்பவில்லை....

கவிதை,கென்வில்பர்-இரு கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் 'மொத்த மொழியியலாலும் ஒரு கவிதையை முழுக்க வாசித்துவிடமுடியாது' உங்கள் வரி. முழுமையறிவும் கென் வில்பரும் நீங்கள் என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் என்று எனக்குப்புரியவில்லை. கவிதையை வாசிப்பதற்கு மொழியியல்போன்ற அறிவுத்துறைகள் உதவாது என்கிறீர்களா? truetechman அன்புள்ள நண்பருக்கு இரு...

கென் வில்பர்:இருகடிதங்கள்

திரு ஜெயமோகன் தங்களது சித்தர்கள் பற்றிய கட்டுரையும்  கென் வில்‌பர் பற்றிய கட்டுரையும் சிந்திக்க உதவியாக இருந்தது தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள சில சிந்தநைகள் (தாங்கள் இந்த விஷயங்களை ஏற்கநவே அறிந்த்திருக்கலாம்) சித்தர்கள் பற்றி: ரூமி என்கிற...

முழுமையறிவும் கென் வில்பரும்

பலவருடங்களுக்கு முன்னர்  சி.பி.ஸ்நோ எழுதிய கட்டுரை ஒன்றை நான் மொழியாக்கம் செய்தேன். அதில் அவர் அறிவியலையும், கலைகளையும் ஏதேனும் ஒருவகையில் இணைப்பதைப்பற்றிப் பேசியிருந்தார். அந்த எண்ணம் என் மனதை அப்போது வெகுவாக ஆட்கொண்டு...