முகப்பு குறிச்சொற்கள் கூளப்பநாயக்கன் காதல்

குறிச்சொல்: கூளப்பநாயக்கன் காதல்