முகப்பு குறிச்சொற்கள் கூர்ஜரம்

குறிச்சொல்: கூர்ஜரம்