முகப்பு குறிச்சொற்கள் கூர்ஜரன்

குறிச்சொல்: கூர்ஜரன்