குறிச்சொற்கள் கூத்தி

குறிச்சொல்: கூத்தி

குகைகளின் வழியே – 2

நேற்று மாலை ராய்துர்க் கோட்டையில் இருந்து கிளம்பும்போது மாலை ஆறுமணி . அங்கேயே தங்கலாமா என்ற எண்ணம் எழுந்தது. ஆனால் மறுநாள் நாங்கள் பார்க்கவேண்டிய ஊர் கூத்தி. கூடுமானவரை கூத்திக்கு அருகே வந்து...