முகப்பு குறிச்சொற்கள் குவளைக்கண்ணன்

குறிச்சொல்: குவளைக்கண்ணன்