குறிச்சொற்கள் குர்அதுல் ஜன் ஹைதர் – அக்னிநதி

குறிச்சொல்: குர்அதுல் ஜன் ஹைதர் – அக்னிநதி