முகப்பு குறிச்சொற்கள் குரோதவஸை

குறிச்சொல்: குரோதவஸை