குறிச்சொற்கள் குருவி [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: குருவி [சிறுகதை]