குறிச்சொற்கள் குருபூர்ணிமா

குறிச்சொல்: குருபூர்ணிமா

குருபூர்ணிமா கடிதம்

25,000 பக்கங்கள்... 7 வருடங்கள்... ஒருதினம்கூட தவிர்க்காமல் தன்னுடைய படைப்புக்காகத் துளியும் சலிப்பின்றி தொடர்ந்து தன்னையும் தனது நேரத்தையும் ஒப்புக்கொடுக்கிற மனநிலை என்பதே தாஸ்தாவ்ஸ்கி, டால்ஸ்டாய், காந்தி போன்று படைப்புலகில் வெகுசிலருக்கே அமைகிற...

குருவும் கலைஞனும்

நேற்று முன்தினம்  குருபூர்ணிமை. வெண்முரசின் சொல்வளர்காடு முழுமையாகவே குருநாதர்களைப் பற்றியதென்பதனால் தனியாக நித்யாவை நினைக்க வேண்டியிருக்கவில்லை. ஆனால் பலமுறை ஊட்டி குருகுலமும் நீண்டநடை சென்ற நாட்களும் பேசிய சொற்களும் நினைவில் எழுந்தன. குருவுடன்...