குறிச்சொற்கள் குருதி [சிறுகதை]

குறிச்சொல்: குருதி [சிறுகதை]