குறிச்சொற்கள் குருகூர்

குறிச்சொல்: குருகூர்

குருகு