குறிச்சொற்கள் குருகு இணைய இதழ்

குறிச்சொல்: குருகு இணைய இதழ்

குருகு இதழில்…

அன்புள்ள நண்பர்களுக்கு  குருகு எட்டாவது இதழ் வெளிவந்துள்ளது. நவீன நாடக செயல்பாட்டாளர் ‘வெளி ரங்கராஜனுடைய’ நேர்காணல் இந்த இதழில் இடம்பெறுகின்றது. ரங்கராஜன் நவீன நாடகத்திற்காக ‘நாடக வெளி’ என்னும் பெயரில் தனி இதழ் நடத்தியவர்,...

குருகு ஜூலை இதழ்

அன்புள்ள நண்பர்களுக்கு, குருகு ஐந்தாவது இதழில் விசிஷ்டாத்வைதியும், ஸ்ரீ பாஷ்யம் மற்றும் வைணவ தத்துவ நூல்களுக்கு எளிய தமிழில் உரை எழுதியவருமான  சடகோப  முத்து ஸ்ரீநிவாசன் நேர்காணல் வெளியாகின்றது. தாமரைக்கண்ணன், எழுதும் ஆடல் தொடர்...

குருகு – வளவதுரையன்

குருகு இதழ் குருகு இணைய இதழ் மூன்றாம் இதழ்  தமிழில் யாரும் தொடாத தளங்களைத் தொட்டுச் செல்கிறது. புதிய இதழில் தாமரைக்கண்ணனின் "செவ்வேள் ஆடல்-2" தொடர்கட்டுரையில் அவரின் முழு உழைப்பும் தெரிகிறது.சோமாஸ்கந்தரைப் பற்றி ஒரு முனைவர்...

குருகு புதிய இணையதளம்

குருகு இணையதளம்  வணக்கம் ஜெ. நண்பர்கள் தாமரைக்கண்ணன்களுடன் இணைந்து கலை வரலாறு தத்துவத்திற்கான ஒரு தளம் ஆரம்பிக்கலாம் என்று இரு மாதங்களாக பேசி வடிவமைத்து நாளை வெளியிடலாம் என்று நினைத்துள்ளோம். உங்களிடம் தனியாக இருக்கும் சமயம்...