குறிச்சொற்கள் குபேரதீர்த்தம்

குறிச்சொல்: குபேரதீர்த்தம்

‘வெண்முரசு’ – நூல் பன்னிரண்டு – ‘கிராதம்’ – 25

தன் வடபுலப்பயணத்தில் பெருஞ்செல்வர் பன்னிருவரை அர்ஜுனன் சென்று கண்டான். ஒவ்வொருவரும் குபேரனை உணர்ந்திருந்தனர். அவனை குறைபடக் கண்டிருந்தனர். முழுமையாக எவரும் கண்டிருக்கவில்லை.  “முழுமையாக அவன் தன்னுருவை திருமகளுக்கு மட்டுமே காட்டுவான் என்கிறார்கள். பிறர்...