குறிச்சொற்கள் குணங்குடி மஸ்தான் சாயபு

குறிச்சொல்: குணங்குடி மஸ்தான் சாயபு

குணங்குடியார்

https://youtu.be/wgU-d-JMHG0 இனிய ஜெயம் ஜெயகாந்தனுக்கு பிடித்த குணங்குடியார் பாடலான மீசையுள்ள ஆண்பிள்ளை சிங்கங்காள் பாடல் பிரமாதமான பின்னணி இசையுடன் you tube இல் காணக் கிடைக்கிறது. குமரி அபுபக்கர் அவர்கள் குரலில் இந்தப் பாடல்கள் மேலும் அர்த்தமும்...

குணங்குடி-நாஞ்சில்

குணங்குடி மஸ்தான் சாயபு பற்றிய நாஞ்சில்நாடனின் இந்தக்கட்டுரை அறிமுகக் கட்டுரை என்ற அளவிலேயே அபாரமான வாசிப்புத்தன்மை கொண்டது. அவரிடம் நேரில் பேசுவதுபோன்ற அதே அனுபவம்