முகப்பு குறிச்சொற்கள் குடாரமுகன்

குறிச்சொல்: குடாரமுகன்