முகப்பு குறிச்சொற்கள் குடவானம்

குறிச்சொல்: குடவானம்