முகப்பு குறிச்சொற்கள் குஞ்சரர்

குறிச்சொல்: குஞ்சரர்