குறிச்சொற்கள் குக்கூ சிவராஜ்

குறிச்சொல்: குக்கூ சிவராஜ்

ஆசிரியர்கள் -கடிதம்

எஸ்.வி.ராஜதுரை வழக்கின் முடிவு அன்பின் ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, பின்னிரவில் தூக்கம் கலைந்து எழுந்து, இரண்டு மணிக்கு உங்கள் தளத்தைத் திறக்கையில், 'எஸ்.வி.ராஜதுரை வழக்கின் முடிவு' முதல் பதிவாய் நின்றிருந்தது. அதன் துவக்ககாலகட்டம் பற்றி ஓரளவுக்குத் தெரியுமென்பதால்...