குறிச்சொற்கள் குக்கூ குழந்தைகள் வெளி

குறிச்சொல்: குக்கூ குழந்தைகள் வெளி

முகம் விருது, அன்புராஜ்

சமூகம் சார்ந்த செயல்களில் தங்களை முற்றளித்து இயங்கும் சாட்சிமனிதர்களுக்கு, குக்கூ குழந்தைகள் வெளி வாயிலாக வருடந்தோறும் 'முகம் விருது' அளித்துவருகிறோம். அவ்வகையில், 2022ம் ஆண்டிற்கான முகம் விருது தோழர் அன்புராஜ் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது....

நோயும் வாழ்வும்

அன்பிற்கும் மதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, எப்போது நேரில் சந்தித்தாலும், தொலைபேசியில் பேசினாலும் நல விசாரிப்புகளுக்கு பின்னர், உங்களிடம் இருந்து வரும் முதல் கேள்வி எங்கள் தொழில் பற்றியதுதான். அதன் நிலவரத்தை நீங்கள் கேட்டு அறிந்து...

யானைடாக்டர்-குழந்தைகளின் படங்கள்

அருமையான படங்கள். நானும் பள்ளிப் பருவத்தில் பல ஓவியப் போட்டிகளில் பங்குபெற்றிருக்கிறேன். எங்கும், இத்தனை படைப்பூக்கத்தை ஒரே இடத்தில் கண்டதில்லை. அபாரமான திறமையும் கற்பனையும் காட்சி அமைப்பும் கொண்ட படைப்புகள். கதைகள் தரும்...