குறிச்சொற்கள் குக்கூ- உரையாடல்

குறிச்சொல்: குக்கூ- உரையாடல்

குக்கூ- ஆளுமைகளுடன் உரையாடல்கள்

மதிப்பிற்குரிய ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு,   அறவிதிகளின் மையத்தைவிட்டு நாம் நமது ஆரங்களைத் தளர்த்திக்கொள்கையில், நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்வுச்சுழல்வும் நிலைகுலைந்து தடமிழப்பதை, கடந்தகால மற்றும் நிகழ்கால சமூகச்சூழல்களின் வழியாக நாம் நன்குணர்ந்திருக்கிறோம். வாழ்வில் ஒவ்வொரு முடிவை எடுக்கும்பொழுதும்,...

குக்கூ- உரையாடல் அறிவிப்பு

குக்கூ- ஆளுமைகளுடன் உரையாடல்கள் தர்க்கவயப்பட்ட இலக்கியச்சூழலிலிருந்து தனித்துவிலகி, அழகியல் நேர்மறையோடு உள்ளடக்கப் பொருண்மையும் நிறைகலந்து வெளிப்படுபவை எழுத்தாளர் ஜெயமோகனின் படைப்புகள். இந்திய தேசத்தின் தொன்மானுட மனங்களுக்குள் உள்ளுறைகிற ஞானவிசையை, கலாச்சார மரபின் தரிசனமாகக் கண்டடைந்து...