குறிச்சொற்கள் குகை ஓவியங்கள்

குறிச்சொல்: குகை ஓவியங்கள்

குகை ஓவியங்கள் -கடலூர் சீனு

இனிய ஜெயம், நேற்றைய கனவில் மசான காளி எழுந்து வந்தாள். பன்னிரு கைகளிலும் படைக்கலம் ஏந்திய பேய்ச்சி. இடதுகை சுண்டு விரல் நகத்தை கடித்தபடி சிருங்கார இளிப்பு. விழித்த நிமிடம் முதல் தொண்டை வறண்டு,...

குகை ஓவியங்கள் -கடிதம்

http://solvanam.com/?p=37871 அரவிந்தன் நீலகண்டனின் இந்த கட்டுரை முக்கியமானதாக எனக்குப் படுகிறது. எல்லாம் பாரத தேசத்தில் இருந்தே துவங்கியது அல்லது அனைத்திற்கும் தாய் நிலம் தமிழகமே என்கிற முழக்கமும் , எல்லாம் ஐரோப்பா வில் இருந்தே...