முகப்பு குறிச்சொற்கள் ‘கீற்று’

குறிச்சொல்: ‘கீற்று’