குறிச்சொற்கள் கீதகோவிந்தம்

குறிச்சொல்: கீதகோவிந்தம்

ஜெயதேவ மானசம்

ஜெ நேற்று இரவு உங்கள் கீத கோவிந்த இணைப்புகளைப் பார்த்தேன். அப்படியே இணையத்தில் உலவி கீதகோவிந்தம் சினிமாப்பாடல், நடனம் என்று பார்த்துக்கொண்டே இருந்தேன். அதிகாலை ஐந்துமணிக்கு இதை எழுதுகிறேன். eternal emotions என்று சொல்லலாம். அது...