குறிச்சொற்கள் கிளம்புதலும் திரும்புதலும்

குறிச்சொல்: கிளம்புதலும் திரும்புதலும்

கிளம்புதலும் திரும்புதலும் -கடலூர் சீனு

இனிய ஜெயம், இன்றும் வழமை போல நான் சட்டை மாட்டுகையில் அம்மா மின்விசிறியை அணைத்தார்கள். பல வருட பழக்கம் அது அவர்களுக்கு. அவர்கள் என் பக்கம் நின்றால் இதை செய்யாமல் இருக்க மாட்டார்கள். முன்பு...