குறிச்சொற்கள் கிலாஃபத் இயக்கம்

குறிச்சொல்: கிலாஃபத் இயக்கம்

கேள்விகள்

அன்புள்ள ஜெ, உங்கள் இணையதளத்தில் காந்தியின் எதிரிகள் என்ற கட்டுரையில் ஒரு வரி ’இந்தியாவிலே பிராமணர்கள் பிராமணரல்லாத ஒருவரின் ஆன்மீகத் தலைமையை ஏற்றுக்கொண்ட சரித்திரமே கிடையாது என்பதை நீங்கள் கவனிக்கவேண்டும்’ நீங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? ரமணன் அன்புள்ள ரமணன், அது...