குறிச்சொற்கள் கிறிஸ்துவின் கடைசி சபலம்

குறிச்சொல்: கிறிஸ்துவின் கடைசி சபலம்

நிகாஸ் கசந்த்ஸகிஸ்

துயருற்ற கிறிஸ்து

விண்விளி- கிறிஸ்துவின் இறுதிச்சபலம் அன்புள்ள ஜெ, தடம் இதழில் வெளிவந்த நத்தையின் பாதை தொடர் மூலம் கஸண்ட் ஸகீஸின் கிறிஸ்துவின் இறுதிச்சபலம் வாசிக்க நேர்ந்தது. என் சிறுவயதிலிருந்தே கிறிஸ்துவை ஒருபோதும் அணுக்கமாக உணர்ந்ததில்லை. அதற்குக் காரணம்...

இருவர்

மேரி மக்தலீன் குறித்து தேவாலயங்கள் வழியாக தெரிந்துகொள்ள முடிவதில்லை. அவளைப்பற்றி மதகுருக்கள் மேடையில் சொல்ல முடியாது. ஆனால் எனக்கு அவளைப்பற்றிச் சொன்னவர் ஒரு மதகுரு. எங்களூரின் கத்தோலிக்க தேவாலயத்தில் அவர் சிறிதுகாலம் பணியாற்றினார்....