குறிச்சொற்கள் கிரேஸி மோகன்

குறிச்சொல்: கிரேஸி மோகன்

அஞ்சலி : கிரேஸி மோகன்

கிரேஸி மோகனை நான் கமல் அளித்த ஒரு விருந்தில்தான் முதலில் சந்தித்தேன். முதல்நிமிடத்திலேயே உற்சாகமாகப் பேசத்தொடங்கினார். அரை மணிநேரத்திலேயே நண்பர்களாகிவிட்டோம். அவரிடம் என்னை அணுகச்செய்தது அவருக்கு இருந்த தமிழறிவு. வைணவ இலக்கியங்களில் குறிப்பிடும்படியான...