குறிச்சொற்கள் கிருஷ்ண பக்தி

குறிச்சொல்: கிருஷ்ண பக்தி

ரசயாத்ரா

"ரசயாத்ரா" என்கிற இந்த படம், இந்தியாவின் கிருஷ்ண பக்தி மனதிற்குள் செல்லும் ஒரு யாத்திரை. ஹிமாலயம் முதல் யமுனைக் கரை வரை நிலத்தின் அழகை மட்டுமல்ல கிருஷ்ணனை, அவனைப் பற்றிய எண்ணத்தால் உருகும்...