குறிச்சொற்கள் கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகன்னாதன்

குறிச்சொல்: கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகன்னாதன்

ஒளிகொண்டு மீள்வோர்

இரு காந்திகள். சுதந்திரத்தின் நிறம் ஒரு வரலாறு வெளியாகும் பொருட்டு… வணங்குதல் எல்லாம் செயல்கூடும் என்னாணை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து. வள்ளலார். அது ஒரு கனவு. நாம் எனும் மகத்தான கனவு. அந்தக் கனவின் அழைப்பைக் கேட்டு முதல்...

வணங்குதல்

இரு காந்திகள். சுதந்திரத்தின் நிறம் ஒரு வரலாறு வெளியாகும் பொருட்டு…   இவ்வாண்டுக்கான பத்மபூஷண் விருது கிருஷ்ணம்மாள் ஜெகன்னாதன் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. புகழ் என இரண்டு வகை உண்டு. ஒன்று அறியப்படுதல். இன்னொன்று வணங்கப்படுதல். ஊடகங்கள் தோறும் தென்படுபவர்கள்...

பங்கர் ராய்

திரு ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, எனக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒரு சுட்டியை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். நம்முடைய கல்வி அமைப்பின் குறைபாடுகளைப் பற்றியும், தற்போதைய கல்வி அமைப்புகள் எப்படி முழுதும் வணிகரீதியாக செயல்படுகின்றன என்பதும் உங்கள் வலைப்பக்கங்கள்...