குறிச்சொற்கள் கிருஷ்ணன் நம்பி

குறிச்சொல்: கிருஷ்ணன் நம்பி

சுஜாதா இலக்கியவாதி இல்லையா?- ஆர்வி

சுஜாதா அறிமுகம் ஜெயமோகன் முன்வைக்கக் கூடிய ஒவ்வொரு tangible வாதத்துக்கும் என்னால் எதிர்வாதம் புரிய முடியும். இலக்கியவாதி என்பதை எப்படி நிர்ணயிப்பது? எத்தனை கதைகள் இலக்கியம் என்பதை வைத்தா? வேறுவேறு களங்களை நம் முன்...