குறிச்சொற்கள் கிருஷ்ணன் சங்கரன்

குறிச்சொல்: கிருஷ்ணன் சங்கரன்

செவிநுகர் கனிகள்

அன்புள்ள ஜெ, ஒரு ஆட்டோவின் பின்புறம் எழுதியிருந்தது "உமக்கு எதிரான ஆயுதங்கள் கை கூடாமல் போம்" என. உங்களையே நினைத்துக்கொண்டேன் . நிற்க. பீம்சென் ஜோஷி கேட்டிருக்கிறீர்களா? தங்கள் தளத்தில் தேடியபோது இல்லாதது சற்றே ஏமாற்றம்...