குறிச்சொற்கள் கிருஷ்ணன் எனும் காமுகனை வழிபடலாமா?

குறிச்சொல்: கிருஷ்ணன் எனும் காமுகனை வழிபடலாமா?

சிலைகளை நிறுவுதல்

கிருஷ்ணன் எனும் காமுகனை வழிபடலாமா? கீதையை எப்படிப் படிப்பது? ஏன்?   அன்புள்ள ஜெ கிருஷ்ணன் என்னும் காமுகனை வழிபடலாமா, கீதையை எப்படி வாசிப்பது என்னும் இரண்டு கட்டுரைகளுமே எனக்கிருந்த பலவகையான ஐயங்களையும் குழப்பங்களையும் தீர்த்துவைப்பவையாக இருந்தன. பல...