முகப்பு குறிச்சொற்கள் கிருஷ்ணத் துவதீயன்

குறிச்சொல்: கிருஷ்ணத் துவதீயன்