முகப்பு குறிச்சொற்கள் கிருதவீரியன்

குறிச்சொல்: கிருதவீரியன்