முகப்பு குறிச்சொற்கள் கிருதவர்ம்ன்

குறிச்சொல்: கிருதவர்ம்ன்