குறிச்சொற்கள் கிரி

குறிச்சொல்: கிரி

குட்டப்பனுக்கு ஏன் தெரியவில்லை?

எத்தனை நாட்களுக்குள் படித்தேன் என்று தெரியாது . டிவியை ஆன் செய்து எத்தனை நாட்கள் ஆயிற்று என்றும் தெரியாது . பார்சிலோனா விளையாடும் கால்பந்து ஆட்டங்கள் நடக்கும் நாட்களை தவிர தொ.கா எனக்கு...