குறிச்சொற்கள் கிரிமினல் ஞானி

குறிச்சொல்: கிரிமினல் ஞானி

ஓஷோ- மீண்டும் மீண்டும்

காந்தி காமம் ஓஷோ ஓஷோ – உடைத்து வீசப்படவேண்டிய ஒரு பிம்பம் – 1 ஓஷோ – உடைத்து வீசப்படவேண்டிய ஒரு பிம்பம் – 2 ஓஷோ – உடைத்து வீசப்படவேண்டிய ஒரு பிம்பம் – 3 காந்தி...

கிரிமினல் ஞானி

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு...நலமென நம்புகிறேன். முட்டாள்களின் மடாதிபதி என்ற தலைப்பை ஓஷோவின் படத்துடன் பார்த்தவுடன் எனக்கு ஒரு உண்மை புரிந்து போயிற்று...எங்கோ யாரையோ தூண்டுகிறீர்கள் என்று. ஏன் என்றால் உங்களின் இந்து ஞான மரபில்...