குறிச்சொற்கள் கித்தாரில்…

குறிச்சொல்: கித்தாரில்…

கித்தாரில்…

திரு. ஜெயமோகன், வணக்கம். சென்ற முறை தங்களிடமிருந்து மின் அஞ்சல் வந்ததிலிருந்து தங்களின் வலைப்பூவை பைத்தியம் போல் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். தாங்கள் என் நாவலைப் படித்திருந்ததைத் தெரிவித்ததனால் தங்கள் மேல் காதல் கொண்டு இதில்...